Slovní
zkratka CAPI
je anglickou zkratkou slovního spojení Computer-Assisted Personal Interviewing, které můžeme do češtiny přeložit jako osobní dotazování prostřednictvím počítače. V kostce se jedná o způsob tazatelské práce, při které je papírový dotazník (a tužka) nahrazen přenosným dotykovým počítačem.
Jak to
probíhá?
Po vyškolení obdržíte počítač a následně plníte zadané úkoly.
Co z toho
budu mít?
Zajímavé finanční ohodnocení, potkávání lidí různých sociálních vrstev.